Giỏ hàng

Giới thiệu về RIO book

Nằm trong hệ sinh thái sáng tạo RIO Việt Nam, RIO Book dự án xuất bản các đầu sách chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh, Sáng tạo với ứng dụng Thiết kế trong trải nghiệm đọc giúp cho việc tiếp thu, ghi nhớ kiến thức được hiệu quả, nhanh chóng và thú vị hơn. Từ đó thay đổi thói quen đọc, kích thích việc tìm tòi kiến thức, xây dựng một thế hệ Marketer mới năng động và văn minh.

Cùng với GAM7 - Tạp chí chuyên ngành xuất bản định kì hàng tháng dành cho thế hệ Marketer và Designer trẻ, RIO Book đang nỗ lực đem lại những kiến thức và trải nghiệm đa chiều cho cộng đồng sáng tạo, kết nối nhóm Marketer và Designer năng động tại Việt Nam.

bao ho lao dong