Thời gian giao hàng:

Hiện nay, RIO book thực hiện giao hàng trong giờ hành chính trong khoảng 8h30 - 17h30 và trong các ngày từ Thứ 2 đến thứ 7.

  1. Thời gian xử lý đơn hàng:

Những đơn hàng đặt trước 14h sẽ được xử lý ngay trong ngày và những đơn hàng sau 14h sẽ được xử lý trong ngày hôm sau.

  1. Thời gian giao hàng:

Đơn hàng của bạn sẽ được chuyển cho phía vận chuyển ngay sau khi bạn nhận được email xác nhận giao hàng.

Với các đơn hàng tại Hà Nội thời gian giao hàng sẽ là từ 1-3 ngày làm việc bắt đầu từ khi bạn nhận được email xác nhận giao hàng

Còn với các đơn hàng tại các Tỉnh, Thành khách thời gian giao hàng sẽ là 2-4 ngày làm việc từ khi bạn nhận được email xác nhận giao hàng.

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large