Hiện tại RIO chỉ áp dụng 2 hình thức thanh toán cho đơn hàng là:

1-  COD ( thanh toán cho người giao hàng khi nhận hàng)

2- Thanh toán online qua cổng thanh toán điện tử VNPay ( qua thẻ nội địa hoặc quốc tế )

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large