Giỏ hàng

Thông tin bảo mật

Khi thanh toán qua cổng thanh toán quốc tế VNPAY. Khách hàng sẽ yên tâm về thông tin của mình luôn được bảo mật hoàn toàn. VNPAY hoàn toàn không giữ lại các thông tin thẻ của khách hàng. Toàn bộ thông tin khách hàng đều do ngân hàng của chủ tài khoản lưu giữ và và quản lý.

bao ho lao dong