RIO Book thực hiện chuyển đơn hàng trong giờ hành chính 09h00 - 18h00 vào các ngày làm việc từ thứ 2- sáng thứ 7.

Sau khi đặt hàng thành công, RIO Book sẽ có email tự động xác nhận thông báo đầy đủ thông tin thời gian giao hàng dự kiến cho đơn hàng, bạn vui lòng sắp xếp thời gian và chú ý điện thoại sẽ có nhân viên giao hàng liên hệ để nhận hàng trong thời gian dự kiến RIO Book đã thông báo.

Trường hợp, nhân viên giao hàng vận chuyển đơn hàng vào thời gian chưa phù hợp, bạn có thể trực tiếp hẹn lại thời gian giao hàng khác khi nhân viên liên hệ giao hàng cho bạn.

Nhân viên giao hàng sẽ cố gắng hỗ trợ giao lại hàng cho bạn trong mức có thể.

Trường hợp thay đổi thông tin địa chỉ giao hàng, vui lòng liên hệ hotline 024.71078889 trong giờ hành chính từ 09h00-18h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 để bộ phận chăm sóc khách hàng có thê hỗ trợ đơn hàng của bạn được kịp thời và chính xác

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large