Giỏ hàng

Chính sách khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, RIO book ưu tiên giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của RIO book và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về qua email: rioboook@rio.vn hoặc Hotline: 02471078889

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên RIO book sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách hàng giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: RIO book yêu cầu người mua và người bán phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến giao dịch, sản phẩm.

Bước 4: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của RIO Book thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

bao ho lao dong