CONVERSION

HACKING

Gia tăng tỷ lệ chốt đơn hàng

ĐẶT SÁCH NGAY
GAM7 NO 15

Social Media Crisis

Kiểm soát cơn phẫn nộ của cộng đồng mạng

ĐẶT NGAY
eXperience

Xây dựng trải nghiệm

TRONG THỜI ĐẠI KHÁCH HÀNG KHÓ TÍNH

ĐẶT NGAY

Đầu sách nổi bật

Dự án xuất bản hướng tới cộng đồng Marketing và Design tại Việt Nam

Sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về Marketing và Thiết kế

Thể nghiệm thiết kế mới từ một agency sáng tạo

Cập nhật các xu hướng mới nhất trong ngành

Đánh giá của khách hàng

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large